AsciidocFx Metin Editörü

logo

Bu yazımızda Rahman Usta tarafından hayata geçirilen AsciidocFx metin editörünü ele alacağız. Açık kaynaklı projeler topluluğuna giren AsciidocFx, kullanıcılarına en kolay ve en kullanışlı olacak şekilde AsciiDoc dokümanları yazmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu editörü kullanarak AsciiDoc yapılarını bütünüyle kullanıcılarına eksiksiz olarak sunarak tek çatı altında birden çok fonksiyondan yararlanmış oluyoruz. AsciidocFx’in tam özellikli bir AsciiDoc editörü olmasının yanısıra diğer bir artısı, yazılan AsciiDoc formatındaki dokümanları birden fazla e-kitap formatına dönüştürmesidir. Bu özellik ile birlikte AsciidocFx, yazarların/kullanıcıların en önemli yardımcısı yani bir kitap editörü olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca AsciidocFx, AsciiDoc dokümanları yazmak için oluşturulmuş bir yazma ortamı olduğu gibi e-kitap formatında çıkarılacak yayınların düzenlendiği bir kitap editörü de olmaktadır.

Göze çarpan başlıca AsciidocFX özellikleri:

 • Çoklu platform özelliği ile AsciidocFx, Windows, Mac ve Linux gibi sistemlerde çalışabilmektedir.
 • Yazılan AsciiDoc dokümanları baz alınarak birden fazla kitap formatı oluşturulabilir: PDF, HTML, Epub, Mobi ve Docbook.
 • Kullanıcının tam yetkiye sahip olduğu AsciiDoc dokümanlarında yapılan değişiklikleri gerçek zamanlı test etmesine olanak tanınan gömülü HTML ön izleme kısmı sağlanmaktadır.
 • Kullanıcıya daha geniş ekranda daha fazla özgürlük anlayışı için tam ekran desteği mevcuttur. Ayrıca, harici tarayıcı (browser) desteği ile kullanıcıya mevcut tarayıcı ortamlarında (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari vb) gerçek zamanlı HTML ön izleme sunulmaktadır.
 • Dokümanlarda tablo yaratmanın zor olduğu durumlarda kullanıcıya sunulan “tablo yaratıcı” ile tablo yapısı istenilen şekilde otomatik olarak yaratılabilir.
 • Günümüz tüm tarayıcılarda matematik formüllerini LaTeX/TeX ve MathML formatında yazılarak kullanıcıya derleyerek ileten açık kaynaklı proje olan MathJax desteği AsciidocFx ile sunulmaktadır.
 • Temel amaçlı modelleme dili olan UML‘yi kullanıcının ihtiyacına uygun şekilde çeşitli yapıları kullanmasına imkan tanıyan PlantUML desteği AsciidocFx ile tek bir platformdan hizmet vermektedir.
 • Sürükle/Bırak özelliğini de AsciidocFx sağlamaktadır. Kendi sisteminizdeki mevcut resimleri, tarayıcılardan bulunan resimleri ve (1) numaralı bölümdeki (Şekil 1) ağaç dizininde bulunan resimleri sürükleyip bırakarak AsciiDoc dokümanlarının içerisine entegre edilebilir. Ayrıca, AsciiDoc dosyalarını da farklı AsciiDoc dokümanları içerisinde referans göstermek için sürükle/bırak özelliği de getirilmiştir.

AsciidocFX Metin Editör ile neler yapılabilir:

 • Ödev/Proje/Tez Raporları
 • Cheatsheet Oluşturma
 • EKitap Yapımı (Ör: Java 8 EBook ve AspectJ EBook)
 • Blog Yazıları Oluşturma (HTML. Ör: Bu yazımız)

AsciidocFx kitap editorü ilk açıldığında karşımıza 4 ana bölüm ile her birinde kullanıcılara farklı kolaylıklar sunmaktadır. Bu kısımları farklı renkler ile daha belirgin olarak aşağıda görmekteyiz:

sections
Şekil 1. AsciidocFx Editör v1.3.0
1 Kullanıcının çalıştığı dizindeki mevcut AsciiDoc yapılarının yazılabildiği seçilmiş dosya uzantılarını ve klasörleri gösteren bir ağaç yapısı ile beraber, kullanıcıya çalışacağı dizini açmasında yardımcı olacak konum seçme imkanı sunulmaktadır. En önemlisi, AsciiDoc formatında düzenlenen tüm bölümleri book.{asc | asciidoc | adoc | ad | txt} uzantılarından herhangi biri ile oluşturulan dosyayı başlangıc noktası alarak bize HTML, PDF, Mobi ve EPub Book ve ayrıca DocBook yapılarına dönüştürme imkanı sağlamaktadır.
2 En son açılan ve dönüştürülen dosyalara kısa yoldan “Recent Files” bölümüyle dosyaların bulunduğu dizine gitmeden kullanıcıların açabilmesi sağlanmaktadır.
3 Sekmelere hükmetme ve AsciiDoc yapılarını kullanma bu bölümde yapılmaktadır. AsciiDoc elemenlerin kullanımı kolaylaştırmak adına düzenlenmiş her sekme için kullanılabilir menü özelliği, bünyesinde toplam 15 (şuan için) farklı fonsiyon barındırmaktadır.
4 Üzerinde çalışılan dokümanın eş zamanlı olarak HTML formatına dönüştürülerek gösterilen bölgeye işaret etmektedir. Gene aynı bölümde seçili AsciiDoc dokümanlara özel olarak PDF ve HTML formatında çıktı ayrıcalığı sunulmaktadır. Harici tarayıcıya bağlanıp ön izleme yapma işlemi aynı şekilde bu kısımda yapılabilmektedir.

Sekmelere hükmetme:

Kullanıcının editöre daha kolay ısınması ve alışılmış editörlerdeki kolaylıkları yarıda bırakmaması açısından bazı kullanışlı fonsiyonlar herbir sekme için AsciidocFx tarafından sağlamaktadır.
Eş zamanlı olarak AsciiDoc yapısının HTML ön izlemesi:

sections
Son olarak GitHub üzerinden bugüne kadar toplanmış istatistiki verileri sizlere infografik olarak sunuyoruz:

infografik
github
4 Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website