JShell’in Gücü Adına: Sahne 2

Herkese Selamlar,

JShell’in gücü adına serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda bir önceki JShell Giriş yazımızı genişleterek yeni yetenekleri birlikte keşfedeceğiz.

1. Tip yaratma ve listeleme

JShell üzerinden birkaç tane tip tanımlaması yapalım ve bunların listenme işlemine bakalım. Öncelikle Figure isminde bir soyut sınıf oluşturuyoruz. Bu işlemi JShell üzerinden ayarlayıp sonrasında bu sınıfı editör üzerinden düzenlemek için açalım. Aslında amacım yeni oluşturduğumuz sınıfı güncellemek değil, amacım editör kolaylığını seçerek diğer somut sınıfları oluşturmaktır.

jshell> abstract class Figure {
  ...> abstract double area();
  ...> }
| created class Figure

jshell> /edit Figure

Editörün yardımıyla 2 yeni somut sınıf tanımlamış olduk. Bu somut sınıflar soyut Figure sınıfını genişletiyor. Editörde girilen yapıların analizinin yapılıp değerlendirilmesini istiyoruz sonrasında editörden çıkıyoruz.

onaylama sonrasında konsola çıktılanan bildirimler.
| created class Circle
| created class Rectangle

/types komutunu ya da ön eklerini uygulayarak oturumda kullanılabilen mevcut tip (sınıf, arayüz ve enum) leri listeleyebiliriz:

jshell> /types
|  class Figure
|  class Circle
|  class Rectangle

Spesific bir tip tanımını da arayabiliyoruz:

/types Circle
|  class Circle

2. Referans tipte değişkenler ve nesneler oluşturma

Tıpkı primitive değişkenler oluşturabildiğimiz gibi sınıf nesneleri oluşturabiliyoruz. Önceki örneklerimizde bu yaklaşımın yapılabildiğini String tipinde bazı değişkenler yaratarak görmüştük. Bir önceki görevimizde oluşturduğumuz Circle ve Rectangle sınıflarından değişkenler oluşturup, oluşturulan değişkenlerden nesneler yaratabiliriz. Kısaca bunlarla ilgili adımları yapalım:

jshell> Circle circle (1)
circle ==> null

jshell> circle
circle ==> null

jshell> circle = new Circle(2)
circle ==> [email protected] (2)

jshell> new Circle(4) (3)
$4 ==> [email protected]
 1. Default null alacak olan sonuna noktalı virgül koymadan oluşturduğumuz referans tip değişkenimiz.
 2. circle değişkenimizi oluşturduktan sonra Circle sınıfından oluşturacağımız nesneyi bu değişkene referans verebiliriz. İşlem sonrasında nesnemizin String kimlik değerini görüyoruz.
 3. İstersek referans tanımlamasını JShell’e bırakarak yeni bir Circle nesne değişkeni elde edebiliriz.

Oluşturulan ilk immutable nesneyi çalıştırıp sonucumuza ulaşalım son olarak:

jshell> circle.area()
$16 ==> 12.566370614359172 (1)
 1. danss

Unutmadan söylemek istiyorum, eğer biz circle.area() metodunu defalarca koşturursak, her dönen değer için JShell yönetimli bir değişken yaratılmış olur. Fakat metodu print komutunda çağırırsak bu dolaylı tanımlama yolu yapılmamış olur.

jshell> System.out.print(circle.area())
12.566370614359172 (1)
 1. Görüldüğü gibi herhangi bir özel değişkene atama yapılmadan sadece sonuç değeri çıktılanmış oldu.

3. Kullanılabilir kod parçalarını içe ve dışa aktarma özelliği

JShell oturumu boyunca kaydettiğimiz, güncellediğimiz ve çalıştırdığımız tüm adımları dışa aktararak kalıcılaştırma imkanımız bulunuyor. Daha sonrasında dışa aktarılan değerlerin hepsini farklı oturumlarda tekrar aynı adımları yapmamak adına içe aktararak aynı değerlere ulaşabilmemiz de mümkündür. JShell konsolu üzerinde hem içe hem dışa ve ayrıca Java kod parçalarını içe aktarmaya birlikte bakalım:

jshell> /list (1)

  1 : abstract class Figure { (2)
    abstract double area();
    }

jshell> /save snippets (3)
jshell> /ex
| Goodbye
$ pwd
/Users/hakan/jshell-examples
$ ls        (4)
snippets  Circle.java  Rectangle.java
$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 9
| For an introduction type: /help intro

jshell> /open snippets (5)

jshell> /list      (6)

  1 : abstract class Figure {
    abstract double area();
    }

jshell> /open Circle.java (7)

jshell> /types       (8)
|  class Figure
|  class Circle

jshell> /open Rectangle.java (9)

jshell> /list         (10)

  1 : abstract class Figure {
    abstract double area();
    }
  2 : class Circle extends Figure {
      final double radius;
      Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
      }
      double area() {
        return Math.PI * (radius * radius);
      }
    }
  3 : class Rectangle extends Figure {
      final double length;
      final double width;

      Rectangle(double length, double width) {
        this.length = length;
        this.width = width;
      }
      double area() {
        return length * width;
      }
    }

jshell> /types
|  class Figure
|  class Circle
|  class Rectangle
 1. Öncelikle oturumumuzda hangi snippet adımları bulunuyor bunlara bakalım.
 2. Figure isminde soyut sınıfımızın tanımını görmekteyiz.
 3. Oturumdaki tanımlamaları snippets isminde bir dosya içerisinde kaydedilmesini istiyoruz. Bu adımda /save komutu bizim ihtiyacımızı karşılıyor. snippets dosyası bulunduğumuz çalışma dizinine kaydedilir.
 4. Oturumundan çıktıktan sonra bulunduğumuz dizini gözlemlediğimizde snippets dosyası bizi selamlıyor. Ayrıca 2 java uzantılı dosyamız bulunuyor bu dizinde.
 5. Tekrar yeni bir JShell oturumu açtıktan sonra kaydedilen değerleri içe aktaralım. Bu işlemi gerçekleştirmek için /open komutunu kullanmamız gerekiyor. Bu komut ile birlikte bulunduğumuz dizinde olan snippets dosyasının ismini giriyoruz.
 6. Listeleme işleminden sonra somut sınıfımız olan Figure eklenmiş olarak karşımıza geliyor.
 7. Şimdi gelin önceden JShell üzerinden editörde eklediğimiz sınıfları bu sefer dosya dizinimizden ekleyelim. Circle.java ve Rectangle.java dosyalarını içe aktaralım. /open komutu JShell adımlarını içeri aktarılmasına yardımcı olduğu gibi farklı Java tanımlamalarını da içeri aktarmamızı sağlıyor. Circle sınıfımız Figure sınıfını genişletmesinden dolayı oturumumuzda öncesinde Figure soyut sınıfın tanımlanmış olmasını bekliyoruz. Eğer Figure sınıfı olmadan Circle sınıfını içeri aktarırsak, Figure sınıfının tanımının yapılmadan Circle sınıfından nesne oluşturulamayacağını bize söyler.
 8. İçe aktarımdan sonra tüm tanımlı tipleri listelemek istediğimizde Figure ve Circle sınıflarını görmekteyiz.
 9. Ardından Rectangle sınıfını da oturumun içine aktaralım.
 10. Aktarımlardan sonra tüm adımların detaylı görünümüne bakalım.

4. Otomatik tamamlama özelliği

Varsayılan olarak JShell üzerinde otomatik tamamlama özelliği bulunmaktadır. Örneğin Recta yazıp <tab> yaptığımızda eğer birden fazla seçenek bulunmazsa, bulunan tek seçenek ile otomatik olarak tamamlanır. Bu işlemleri komutlar için yapabiliriz, JShell üzerinde ulaşılabilen ve tanınan tüm ifadeler için gerçekleştirebiliyoruz. <tab> kombinasyonu ile aşağıdaki adımları sizler de deneyebilirsiniz.

jshell> /re <tab>
/reload  /reset

jshell> /re

jshell> Recta <tab>
Rectangle

jshell> Rectangle

jshell> Stream <tab>
Stream           StreamCorruptedException  StreamSupport       StreamTokenizer

jshell> Rectangle rec = new Rectangle(3,2)
rec ==> [email protected]

jshell> re <tab>
rec

jshell> rec

jshell> rec. <tab> (1)
area()    equals(    getClass()  hashCode()  length    notify()   notifyAll()  toString()  wait(     width

jshell> circ <tab> (2)
jshell> circ

jshell> Circ <tab> (3)
Circle

jshell> Circle
 1. Nokta . ekleyip nesnenin elemanlarına ulaşabiliyoruz. Örneğin parametre almayan metodların () şeklinde sonlandığının görebiliyoruz. Parametre alan metodlar ( tek parantez açık olarak gözükürler. Ayrıca değişkenlere de direkt ulaşabiliyoruz ve atanan değerlere erişebiliyoruz.
 2. circ yazıp <tab> uyguladığımızda bir değişlik olmuyor.
 3. Circ yazıp tekrar <tab> yaptığımızda Circle sınıfı olarak tamamlanmış olarak karşımıza geliyor. Büyük küçük harfe duyarlı bir tamamlama özelliği bulunmaktadır.

5. Detay bilgi alma aşamaları

JShell birden fazla <tab> aşamasıyla detaylı bilgi elde etme imkanı sunuyor. Bu aşamaları Java tanımlamalarına ve JShell sorgu yapılarına uygulayabiliyoruz. Aşamalarla istenen bilgilere nasıl ulaşıldığını inceleyelim:

jshell> /re    (1)
/reload  /reset

jshell> /re     (2)
/reload  /reset

<press tab again to see synopsis>

jshell> /re   (3)
/reload
reset and replay relevant history -- current or previous (-restore)

/reset
reset jshell

<press tab again to see full documentation>

jshell> /re     (4)
/reload
Reset the jshell tool code and execution state then replay each valid snippet
and any /drop commands in the order they were entered.

/reload
  Reset and replay the valid history since jshell was entered, or
  a /reset, or /reload command was executed -- whichever is most
  recent.

/reload -restore
  Reset and replay the valid history between the previous and most
  recent time that jshell was entered, or a /reset, or /reload
  command was executed. This can thus be used to restore a previous
  jshell tool session.

/reload [-restore] -quiet
  With the '-quiet' argument the replay is not shown. Errors will display.

Each of the above accepts context options, see:

  /help context

For example:

  /reload -add-modules com.greetings -restore

<press tab to see next command>

jshell> /re     (5)
/reset
Reset the jshell tool code and execution state:
  * All entered code is lost.
  * Start-up code is re-executed.
  * The execution state is restarted.
  Tool settings are maintained, as set with: /set ...
Save any work before using this command.
The /reset command accepts context options, see:

  /help context

jshell> /re
 1. İlk olarak /re komutunu otomatik tamamlatmak isteyelim. /re ve <tab> yaptığımızda, JShell bize /re ön ekiyle başlayan 2 farklı komut olduğunu söyleyecek.
 2. Tekrar aynı kalıba <tab> yaptığımızda öncekinden farklı olarak <press tab again to see synopsis> detayını görmüş olacaksınız. Durum ilginçleşiyor 🙂
 3. Tekrar tab yaptığımızda bağlantılı komutların kısa açıklamasını görürüz. Bu adım sonrasında da <press tab again to see full documentation> açıklaması gözümüze çarpıyor. Tab kullanımına devam ediyoruz 🙂
 4. Tab komutuyla birlikte bağlantılı komutlardan ilki reload hakkında detaylı dokümantasyonu derleniyor. Detayın altındaki başka bir ifade daha olduğu görülüyor: <press tab to see next command>. /re ile ilgili bağlantılı komutumuz 2 tane vardı. 2. komuta dair detaylı bilgiye ulaşmak için gene bir <tab> daha yapmamız gerekiyor.
 5. Yaptığımız son bir <tab> hamlesiyle /reset komutunun bilgilerine de ulaşmış oluyoruz. <tab> kullanarak JShell bizlere sınırlı ve kapsamlı bilgileri belirli aşamalarla sağladığını görüyoruz.

Oluşturduğumuz Rectangle nesnesine ait bir dokümantasyonumuz bulunmuyor ama bu nesne değişkeni üzerinden <tab> kullanımıyla sınıfa ait dokümantasyon sorgulaması yapabilmekteyiz.

jshell> rec
rec

Signatures:
rec:Rectangle

<press tab again to see documentation>

jshell> rec
rec:Rectangle
<no documentation found>

jshell> rec

Örneğin bir başka dokümantasyon örneğimiz JDK 9 ile gelecek olan Collections çatısında yerini alacak yeni factory metodlardan List.of metodu olsun. Bu metodu kullanarak sonrasında değiştirilemeyecek bir liste elde edebiliyoruz. Farklı tab adımlarıyla bu metoda ait tüm bilgilere sahip olabiliyoruz.

jshell> List.o  <tab>
of(

jshell> List.of( <tab>
Signatures:
List<E> List<E>.<E>of()
List<E> List<E>.<E>of(E e1)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5, E e6)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5, E e6, E e7)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5, E e6, E e7, E e8)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5, E e6, E e7, E e8, E e9)
List<E> List<E>.<E>of(E e1, E e2, E e3, E e4, E e5, E e6, E e7, E e8, E e9, E e10)
List<E> List<E>.<E>of(E... elements)

<press tab again to see documentation>

jshell> List.of( <tab>
List<E> List<E>.<E>of()
Returns an immutable list containing zero elements.See Immutable List Static Factory Methods
for details.

Type Parameters:
E - the List 's element type

Returns:
an empty List

<press tab to see next documentation>

jshell> List.of( <tab>
List<E> List<E>.<E>of(E e1)
Returns an immutable list containing one element.See Immutable List Static Factory Methods for
details.

Type Parameters:
E - the List 's element type

Parameters:
e1 - the single element

Returns:
a List containing the specified element

Thrown Exceptions:
NullPointerException - if the element is null

<press tab to see next documentation>

jshell> List.of( <tab> (1)
 1. Toplamda List.of 12 overload metodu bulunmaktadır. tab adımlarını 10 kez daha tekrar ederek diğer overloaded metodların dokümantasyonlarına ulaşabiliriz.

Slash / ve <tab> kombinasyonuyla kullanılabilir mevcut komutları görebiliyoruz:

jshell> /
/!     /?     /drop    /edit    /env    /exit    /help    /history  /imports  /list    /methods  /open    /reload   /reset   /save    /set    /types
/vars

6. /! ve /- kullanımı

/! komutu ile bir önceki çalıştırılan ifadeyi tekrar çalıştırmamız sağlanır.

jshell> Math.random()
$8 ==> 0.1891103887126322

jshell> /!
Math.random()
$9 ==> 0.5946399311904251

/-{N} komutunu kullanarak çalıştırılan en çok N. ifadenin değerine ulaşırız. Çalıştırılması istenen N. adımı /list -all dökümünden dikkatle bakarsak, hangi komutun en çok kullanıldığını ve bunun hangi ifade olacağını gözlemlemiş oluruz.

$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 9
| For an introduction type: /help intro

jshell> int degree = 44
degree ==> 44

jshell> String city = "Izmir"
city ==> "Izmir"

jshell> city
city ==> "Izmir"

jshell> city
city ==> "Izmir"

jshell> city
city ==> "Izmir"

jshell> /list -a

 s1 : import java.io.*;
 s2 : import java.math.*;
 s3 : import java.net.*;
 s4 : import java.nio.file.*;
 s5 : import java.util.*;
 s6 : import java.util.concurrent.*;
 s7 : import java.util.function.*;
 s8 : import java.util.prefs.*;
 s9 : import java.util.regex.*;
 s10 : import java.util.stream.*;
  1 : int degree = 44;
  2 : String city = "Izmir";
  3 : city
  4 : city
  5 : city

jshell> /-1   (1)
city
city ==> "Izmir"
 1. JShell oturumunu başlattıktan sonra int veri tipinde değeri 44 olan bir degree değişkeni oluşturduk. Sonrasında String tipinde değeri “İzmir” olan city değişkenini oluşturmuş olduk. Sonrasında city değişkenini 3 kez çalıştırma işlemini gerçekleştirdik. Tüm listeyi sorguladığımızda da bu eylemi ağaç yapımızda görebiliyoruz. /-1 komutunu çalıştırarak en çok kullanılan komutun yani city değişkeninin çalıştırılmasını tetiklemiş oluyoruz.

 

Java 9 bağlantılı yazılarımı bir arada tuttuğum GitHub deposunu takip edebilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website