Docker & Docker Swarm

Kurumsal eğitim talepleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bilgi için arayın : 0 850 885 14 19

Eğitim Detayları

Konu : Docker ve Docker Swarm Eğitimi

 

Eğitim Türü : Sınıf Eğitimi

 

Neden katılmalıyım ?

Docker, container merkezli bir yönetim sistemidir. Uygulamaları farklı ihtiyaçlara ve sistem gereksinimlerine göre bağımsız çalıştırılması olanağı sağlayan Docker bunu sanal ortamlar sunan container mekanizmasına göre yönetmektedir. Docker aracını kullanarak uygulamaları derleme, çalıştırma ve taşıma işlemlerini yerine getirebilmekteyiz.Docker en maliyetli yazılım aşaması olan deployment için artık standart bir çözüm olarak gösterilmektedir. Docker orkestrasının gücüyle ve yetenekleriyle birlikte kısa sürede büyük bir tırmanış kazanarak yazılım süreçlerinin bir parçası haline gelmektedir. Bu eğitim programı katılımcılara Docker ekosistemi içerisindeki yapıları ki bunlar docker-compose, docker registry, docker swarm mode, aşılıyarak, sağladığı önemli bileşenleri kendi uygulamalarınızda nasıl kullanmanız gerektiği noktasında katkı sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim programı ağırlıkla örnekler üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

 

Hangi platformlar kullanılacak ?   Linux Ortamları, Ubuntu 16.04, Centos 7

 

Hangi yetkinliklere sahip olacağım ?  Docker platformunda uygulamalarınızı çalıştırmanın ve geliştirmenin faydaları ele alınıp, uygulamalı öğrenim adımlarına geçiş yapalabilirsiniz.

 

Eğitim Konuları nelerdir ?

 • Docker vs VM
 • Docker’ın temel bileşenleri
 • Neden Docker?
 • Container ve Image konsepti
 • Docker Container yaşam döngüsü
 • Image yönetimi
 • Container yönetimi
 • TLS Docker yönetimi
 • Dockerfile konsepti
 • Etkili Dockerfile oluşturma
 • Docker Registry Yönetimi
 • Docker Remote API kullanımı
 • Docker volume stratejileri
 • Container ünitelerinde volume yönetimi
 • Özel network yönetimi
 • Docker Swarm Mode (DSM)
 • Docker Swarm yönetim araçları
 • Config, Secret, Rollback bileşenleri
 • Stack konfigürasyonu
 • DSM zero downtime
 • Önemli OSS projeleri ile Docker entegrasyonu

18 Saat

3 Gün

Azami 12 Kişi

Uygulamalı Eğitim