Cassandra, Java ile geliştirilmiş, açık kaynak kodlu, dağıtık bir NoSQL veritabanıdır. Dağıtık yapısı Amazon’un Dynamo, veri yapısı Google’ın BigTable veritabanları örnek alınarak Facebook tarafından geliştirilmiştir. 2009 yılında Apache'ye devredilmiştir. Ölçeklendirilebilir olması,...

Read More

Önceki yazımda NoSQL veritabanları ve avantajlarından bahsetmiştim. Kısaca hatırlamak gerekirse NoSQL veritabanlarının tercih edilmesinin en önemli nedeni ilişkisel veritabanlarının yetersiz kaldığı noktalardaki teknik üstünlüğüdür. Örnek vermek gerekirse, değişken şema yapısına...

Read More