TEMEL JAVA PROGRAMLAMA DİLİ EĞİTİMİ

Eğitim Detayları

Süre:

5 gün

Kota:

10-12

Öngereklilikler:

Hiçbir öngereklilik yok.

Kayıt ol:

Eğitim Hakkında

Bu eğitim temel Java programlama dili hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Eğitim sırasında, Java, Java 8,9 ve 10 yeni özelliklerdeki nesne yönelimli programlama kavramlarını öğrenebilecek ve gerçek projelerde karşılaşabileceğiniz birçok uygulamalı deneyime sahip olacaksınız.

 

KATILIMCI NE ÖĞRENECEK?

 

 • Nesneye yönelik programlama/tasarım hakkında bilgi sahibi olun
 • OOP yaklaşımını deneyimleyin
 • Java’nın yeni özelliklerini gerçek dünyadaki uygulamalara uygulayın

 

GÜN 1

 

 •   What is Java? 
 •   Why Java ? 
 •   Garbage Collector
 •   Power of Javadocs
 •   Installation
 •   CLASSPATH  
 •   How Garbage Collector works?
 •   Heap : Know your JVM 
 •   Class loading 
 •   Hotspot
 •   Object oriented programming
 •   What is Class? What is Object? 
 •   Primitive data types
 •   Scopes

 

GÜN 2

 

 •   Operation on object
 •   Initialization and constructor 
 •   Overloading methods 
 •   Default constructors
 •   Static variable 
 •   Static methods 
 •   Finalize() and Garbage Collector 
 •   Finalize() method 
 •   Inheritance 
 •   Composition  
 •   Inheritance? Composition? 
 •   Overriding
 •   Overriding and overloaded methods
 •   Upcasting 
 •   Power of Final keyword  
 •   Inheritance and Initialization

 

GÜN 3

 

 •   Polymorphism 
 •   Late binding 
 •   Final and Late binding 
 •   Why Polymorphism is important? 
 •   Extensibility
 •   SOLID principles
 •   Abstract classes
 •   Abstract classes and Methods
 •   Upcasting
 •   Downcasting

 

GÜN 4

 

 •   Interface 
 •   Interface and Abstract classes
 •   Interface and multiple inheritances 
 •   Interface and Initialization
 •   Nested interfaces
 •   Introductions to Exceptions
 •   Exception types hierarchy
 •   RuntimeException exceptions
 •   Checked exceptions
 •   Finally 
 •   Return and finally  
 •   System.exit() and exceptions 
 •   printStackTrace() ve exceptions messages 
 •   Overrriding ve Exceptions

 

GÜN 5

 

 •   Collections 
 •   Collection Interface 
 •   Map  
 •   List 
 •   HashMap 
 •   Java 8 Functional Interfaces and Lambda Expressions
 •   Java Time API
 •   default methods in Interfaces
 •   static methods in Interfaces
 •   jshell: The Java Shell (Read-Eval-Print Loop)
 •   Java 9 Module system
 •   Stream Apı
 •   Local-Variable Type Inference

 

HEDEF KİTLE

 

 • Yazılım Geliştiriciler